Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ

Είμαι Μέλος ΔΕΠ

Η ενότητα αυτή  συγκεντρώνει πληροφορίες εστιασμένες στα ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, όπως απαντήσεις σε συνήθεις προβληματισμούς και τα οφέλη που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην ανάπτυξη των Ανοικτών Μαθημάτων.

Δείτε το δίπτυχο "Ανοίξτε το μαθημά σας. Μοιραστείτε τη γνώση".