Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος - Ενημερωτικός Φάκελος

Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος - Ενημερωτικός Φάκελος

Ο Ενημερωτικός Φάκελος Μέλους Δ.Ε.Π περιέχει επιμέρους κείμενα τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων.

Ειδικότερα, εμπεριέχονται τα εξής κείμενα:

  • Ανοικτά Ψηφιακά  Μαθήματα : η διαδικασία ανάπτυξης
  • Έντυπο καταγραφής πληροφοριών μαθήματος
  • Προδιαγραφές Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος
  • Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Διευθέτηση Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Θέματα Προσβασιμότητας
  • Βιντεοσκόπηση διαλέξεων -Οδηγίες
  • Σύμφωνο Διάθεσης Α.Ψ.Μ  

Τα μέλη Δ.Ε.Π που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  opencourses [at] noc.uoa.gr