Αρχική σελίδα » Η Δράση

Η Δράση

Τι είναι

Η δράση "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών" στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και στο ευρύ κοινό. Η δράση αυτή υποστηρίζει και ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Τα πρώτα Ανοικτά Μαθήματα εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2014.

Με τον όρο "Ανοικτό Μάθημα" νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Τι δεν είναι

Η δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» δεν αποτελεί πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν χορηγεί πτυχίο, πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης και στο πλαίσιό της δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το προσωπικό του.

Αν αναζητάτε Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning), επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Πού απευθύνεται

  • Στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως δημιουργούς του εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ανοικτών Μαθημάτων.
    Η ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας της δράσης.
  • Στο ευρύ κοινό,  ως χρήστες των Ανοικτών Μαθημάτων. Σε αυτό το κοινό συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ίδρυμα, οι απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων, επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν αυτές που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Το κοινό θα μπορεί να αναζητά τα ανοικτά μαθήματα που ενδιαφέρουν και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Διεθνής εμπειρία και τάση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς συνεχώς αυξανόμενη τάση ανάπτυξης και διάθεσης Ανοικτών Μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού από πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Open CourseWare Consortium. Η εμπειρία που έχει μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιέχεται σε σχετικό οδηγό. Μέρος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου προέρχεται από αυτό τον οδηγό.