Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Για ποιό λόγο να ασχοληθώ με τα Ανοικτά Μαθήματα;

Ανατρέξτε στη σελίδα που περιγράφει αναλυτικά τα οφέλη από τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Ανοικτά Μαθήματα.

Αφού διαθέτω ήδη υλικό των μαθημάτων στην η-Τάξη, τι παραπάνω θα προσφέρει το έργο;

Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα η-Τάξη ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, δίχως να διαμορφώνουν μία δομή ή να παρέχουν πληροφορίες για το μάθημα. Συνήθως, τα μέλη ΔΕΠ  δεν διαθέτουν τεχνικές δεξιότητες, ούτε γνωρίζουν το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση αφενός της δομής, αφετέρου του περιεχομένου των μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επιπλέον, θα υπάρξει ομάδα υποστήριξης των μελών ΔΕΠ στη διαδικασία ανάπτυξης των Ανοικτών Μαθημάτων.

Η ομάδα υποστήριξης:

  • Θα βοηθήσει στην αναδιοργάνωση της δομής και διάθρωσης του περιεχομένου ενός μαθήματος ώστε να αποτελεί μία ολότητα που ακολουθεί τις προδιαγραφές του έργου
  • Θα διαμορφώσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, ώστε να είναι πιο προσβάσιμο από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
  • Θα διαχειριστεί, σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ, τυχόν ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα
  • Θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί πολυμεσικό υλικό, όπως βιντεοδιαλέξεις.

Επιπλέον, τα Ανοικτά Μαθήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της οριζόντιας εθνικής πύλης Ανοικτών Μαθημάτων.

Πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσω για την ανάπτυξη ενός Ανοικτού Μαθήματος;

Εξαρτάται από το αν το μάθημα ανήκει στην κατηγορία μαθημάτων με ελάχιστες προδιαγραφές ή στην κατηγορία μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές. Την ανάπτυξη των μαθημάτων θα αναλάβει η ομάδα υποστήριξης. Ο ρόλος του μέλους ΔΕΠ θα είναι συμβουλευτικός, δηλαδή θα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης και θα ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός μαθήματος με πλήρεις προδιαγραφές είναι περισσότερο χρονοβόρα, καθώς το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να ελέγξει το σύνολο των βιντεοδιαλέξεων.

H δράση μπορεί να ψηφιοποιήσει υλικό που διαθέτω αλλά δεν είναι σε ψηφιακή μορφή;

Ναι, μπορεί, αρκεί να αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνολικού υλικού, καθώς το έργο βασίζεται στο δεδομένο ότι οι πλειονότητα των μελών ΔΕΠ διαθέτει ήδη εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, σε ψηφιακή μορφή.

Ποιά είναι η συχνότητα βιντεοσκόπησης των διαλέξεων;

Όλες οι διαλέξεις μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές θα βιντεοσκοπούνται. Έτσι, αν ένα μάθημα διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα, τότε θα προκύψει μια σειρά βιντεοδιαλέξεων με 52 επεισόδια, διάρκειας μίας ώρας το καθένα. Η σειρά αυτή θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και θα είναι διαθέσιμη ως πολυμεσικό περιεχόμενο του Ανοικτού Μαθήματος.

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, κάποιες ενότητες του μαθήματος θα μπορούν να βιντεοσκοπηθούν ξανά, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει με αυτόματο τρόπο, παρέχοντας μία ενημερωμένη έκδοση του Ανοικτού Μαθήματος. Αυτό, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, θα δημιουργείται εξαρχής το Ανοικτό Μάθημα με πόρους του έργου «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Θα σταματήσουν να έρχονται οι φοιτητές στα αμφιθέατρα;

Η ερώτηση αυτή σχετίζεται με τη διάθεση των βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο. Ίσως θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η ερώτηση ως εξής: «Για ποιούς λόγους προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα αμφιθέατρα; Οι λόγοι αυτοί θα πάψουν να υφίστανται μετά τη διάθεση των βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο;»

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η παρουσία των φοιτητών στο μάθημα δε θα μειωθεί αν τα μέλη ΔΕΠ  εξηγήσουν στους φοιτητές τους στην αρχή του εξαμήνου ότι οι διαθέσιμες βιντεοδιαλέξεις αποτελούν μέρος της προετοιμασίας τους για το δια ζώσης μάθημα.

Η διάθεση βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες αύξησης του δυνητικού κοινού του μαθήματος. Σχετική ερευνητική εργασία έδειξε ότι  η ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών διεύρυνε το κοινό του μαθήματος, καθώς επέτρεψε στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα που ούτως ή άλλως θα έχαναν, διότι είτε ήταν άρρωστοι, είτε είχαν αποφασίσει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρωινής ζώνης και δε μπορούσαν να παραμείνουν στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της απογευματινής ζώνης των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση δήλωναν ότι προτιμούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης. Επιπλέον, θεωρούσαν εξαιρετικά ωφέλιμη την καταγραφή και διάθεση των βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο. Τέλος, η διάθεση βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο επιτρέπει στους φοιτητές να επαναλάβουν την παρακολούθηση της διάλεξης, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό.

Ποιοί αποτελούν την ομάδα υποστήριξης;

Η ομάδα υποστήριξης διακρίνεται σε κεντρική και τοπική. Η σύνθεση της τοπικής ομάδας θα διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της πρόσκλησης του έργου που αφορούν την προκήρυξη των θέσεων. 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ υλικό χωρίς να ανησυχώ για τα ζητήματα copyright;

Στο πλαίσιο του έργου θα δοθούν οδηγίες και θα δημιουργηθεί μηχανισμός διαχείρισης ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορώ να προστατεύσω τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού μου;

Ναι, επιλέγοντας συγκεκριμένες άδειες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι άδειες Creative Commons. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν οδηγίες σχετικές με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Yπάρχει αμοιβή για τη συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ;

Προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές, η οποία αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου των βιντεοδιαλέξεων πριν την τελική δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο.