Αρχική σελίδα » Είμαι Μέλος ΔΕΠ » Χώροι για μετάδοση/καταγραφή διαλέξεων

Μετάδοση και καταγραφή διαλέξεων σε χώρους του ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, υποστηρίζει την μετάδοση ή/και καταγραφή διαλέξεων σε χώρους εκδηλώσεων και διδασκαλίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις 

Προκειμένου να ενεργοποιήσετε την ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή, αιτηθείτε στον παρόντα σύνδεσμο, δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Σημείωση: Οι κάμερες μεταδίδουν/καταγράφουν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες ενώ το πλάνο τους περιλαμβάνει αυστηρά τη σκηνή του εδράνου και όχι συμμετέχοντες, π.χ. φοιτήτριες και φοιτητές.

Πρυτανεία

 • Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος
 • Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης
 • Αίθουσα τελετών 

Kτήριο Κωστή Παλαμά

 • Αίθουσα εκδηλώσεων

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 • Αίθουσα ΓΔ 
 • Αίθουσα Υ3  

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

 • Μικρό Αμφιθέατρο - Αρεταίειο
 • Αμφιθέατρο Iπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου

 Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Αμφιθέατρο 2oυ Ορόφου

Τμήμα Οδοντιατρικής 

 • Αίθουσα Α.Δ. Β' ΟΡΟΦΟΥ

Θεολογική Σχολή

 • Αίθουσα Οπτικών Μέσων
 • Κεντρικό Αμφιθέατρο

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Συνεδριακό κέντρο - Αμφιθέατρο Αριστοτέλης

Τμήμα Βιολογίας

 • Αμφιθέατρο 11A

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

 • Αμφιθέατρο Γ10 (Δρακόπουλος)
 • Αίθουσα Γ6
 • Αίθουσα Γ9
 • Αίθουσα Γ14

Τμήμα Μαθηματικών 

 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ22
 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ23
 • Αμφιθέατρο ΑΜΦ24
 • Αίθουσα Γ32
 • Αίθουσα Γ22
 • Αίθουσα 22
 • Αίθουσα Εργαστηρίου Α

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Αμφιθέατρο Α1
 • Αμφιθέατρο Α2
 • Κεντρικό Αμφιθέατρο
 • Αίθουσα Ε
 • Αίθουσα ΣΤ
 • Αίθουσα Ζ

Τμήμα Φυσικής

 • Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ
 • Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
 • Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 • Αίθουσα ΚΩΤΣΑΚΗ

Τμήμα Χημείας 

 • Αμφιθέατρο ΦΜ3
 • Αίθουσα ΑΝΟΧ
 • Αίθουσα ΑΝΑΧ
 • Αίθουσα ΧΠΕΡ

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Αίθουσα 412
 • Αίθουσα 416

Φιλοσοφική Σχολή

 • Αμφιθέατρο ΑULA
 • Αμφιθέατρο 311
 • Αμφιθέατρο 434
 • Αμφιθέατρο 437
 • Αμφιθέατρο 442
 • Αίθουσα 209
 • Αίθουσα 538
 • Αίθουσα 726
 • Αίθουσα 824