Αρχική σελίδα » Πώς παρακολουθώ; » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι ακριβώς είναι τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα είναι μια ψηφιακή μορφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιουργοί τους είναι τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πού θα φιλοξενούνται τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών θα φιλοξενούνται σε εγκατάσταση της εκπαιδευτικής πλατφόρμα Open eClass. Η διεύθυνση του σχετικού ιστότοπου είναι η opencourses.uoa.gr.

Πότε θα γίνουν διαθέσιμα τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Τα πρώτα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα θα γίνουν διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2014. Σταδιακά, και μέχρι το τέλος της Δράσης, θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν 500 περίπου ψηφιακά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά θα παραμείνουν διαθέσιμα στoν ιστότοπο και μετά το πέρας της Δράσης (2015).

Σε ποιους απευθύνονται τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Σε όλους όσους επιθυμούν να  διευρύνουν,  να ανανεώσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις του στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν τα δια ζώσης αντίστοιχα μαθήματα και θα ήθελαν έναν επιπλέον αρωγό στη μελέτη τους, σε αποφοίτους που θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους … σε όλους όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα του πλούσιου εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στο  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής ή υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους να «παρακολουθήσουν»  Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα; Θα υπάρξει διαδικασία επιλογής;

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας opencourses.uoa.gr θα είναι ελεύθερη προς όλους χωρίς κανένα περιορισμό. Επομένως, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς τη Δράση ούτε πρόκειται να υπάρξει διαδικασία επιλογής των ατόμων που θα «παρακολουθούν» τα ηλεκτρονικά μαθήματα. 

Ποιος θα είναι ο βαθμός δυσκολίας των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών;

Το επίπεδο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων θα είναι αυτό των αντίστοιχων μαθημάτων που προσφέρουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών  στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών τους. 

Θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία «παρακολούθησης» ενός μαθήματος;

Όχι.  Το εκπαιδευτικό υλικό των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα είναι δομημένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να επιτρέπει την αυτοεκπαίδευση αυτού που τα «παρακολουθεί» χωρίς χωροχρονικούς ή άλλους περιορισμούς.

Θα υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης «επιτυχούς παρακολούθησης» ενός μαθήματος;

Όχι, δεν υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης «επιτυχούς παρακολούθησης» ενός μαθήματος  ούτε παρέχεται κανενός είδους βεβαίωση ή πιστοποιητικό «παρακολούθησης».

Προβλέπεται να υπάρχει επικοινωνία με τους καθηγητές των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων;

Όχι. Η δημιουργία ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος από μέλος ΔΕΠ δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωσή του να επικοινωνεί με όσους «παρακολουθούν» αυτό το μάθημα.