Αρχική σελίδα » Νέα-Εκδηλώσεις » Δελτία Ενημέρωσης » Δεκέμβριος 2012

Η δράση

Τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» αποτελούν μία δράση του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων και την ελεύθερη διάθεσή τους, μέσω του Διαδικτύου, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του, στην ακαδημαϊκή και την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του μέσω της αυτοεκπαίδευσης.

Ο στόχος

Η δράση συνεχίζει και ενισχύει το μακρόχρονο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στην πλατφόρμα η-Τάξη (Open eClass). Βασικός στόχος είναι η δημιουργία περίπου 800 Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων, επιλεγμένων από τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, στα οποία το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα παρουσιάζεται οργανωμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να συνιστά αυτοδύναμο μάθημα κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη.

Η ελληνική και διεθνής διάσταση

Η δράση εντάσσεται σε μία δέσμη παράλληλων δράσεων που υλοποιούνται ταυτόχρονα από το σύνολο σχεδόν των ΑΕΙ της χώρας, και οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την «Εθνική Πύλη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων».

Η ελεύθερη προσφορά εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας μέσω του Διαδικτύου αποτελεί πλέον κομβικό σημείο της εκπαιδευτικής πολιτικής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διεθνώς και έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το OpenCourseWare Consortium (www.ocwconsortium.org).

Τα οφέλη

Η δράση θα επιτρέψει την αναβάθμιση της δομής και του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθημάτων, καθιστώντας τα παραγόμενα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα αρωγό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συντελείται στους χώρους διδασκαλίας του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, η διάθεση των μαθημάτων στο ευρύ κοινό θα ενισχύσει τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο του Πανεπιστημίου συμβάλλοντας στη Διά Βίου Μάθηση. Επιπλέον, η δράση θα λειτουργήσει ως δίαυλος προβολής του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας τη θέση του στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

Τα μέσα

Η δράση προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο υποστήριξης σε επίπεδο συντονισμού, παροχής τεχνικών μέσων, οδηγιών και προδιαγραφών, καθώς και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που θα επικουρεί τεχνικά τα μέλη ΔΕΠ στην ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων.

Χρηματοδότηση - Διοίκηση – Συντονισμός

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», έχει τριετή διάρκεια, διοικείται από ιδρυματική επιτροπή και συντονίζεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε κάθε τμήμα, ένα μέλος ΔΕΠ έχει οριστεί ως εκπρόσωπος - συνδετικός κρίκος με την ομάδα έργου,και θα αναπτυχθεί τοπική ομάδα υποστήριξης των μελών ΔΕΠ.

Δήλωση συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες

Ενδιαφέρεστε να αναδείξετε το εκπαιδευτικό σας έργο, αναβαθμίζοντας την παρουσία των μαθημάτων σας στο Διαδίκτυο;

Δηλώστε συμμετοχή στη δράση μέσω του εκπροσώπου του Τμήματός σας ή αποστέλλοντας email στο opencourses [at] noc.uoa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της δράσης ocw-project.uoa.gr.

Μονάδα Υλοποίησης: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).