Αρχική σελίδα » Η Δράση » Υφιστάμενη Κατάσταση » Μαθήματα στην Πλατφόρμα η-Τάξη

Μαθήματα στην Πλατφόρμα η-Τάξη (eClass) του ΕΚΠΑ

Σήμερα, στις 4 πλατφόρμες eClass του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναπτυχθεί  3822 μαθήματα, εκ των οποίων τα 2196 είναι ανοικτά.
Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτών ανέρχεται στις 1667. 

Πίνακας στοιχείων eClass

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν την πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ανάπτυξη και τη διάθεση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.

Το έργο «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» θα αναβαθμίσει τα μαθήματα eClass, αναδιοργανώνοντας τη δομή και τη διάρθρωσή τους, ενώ παράλληλα θα εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.